• Bussiness
  • Bussiness
  • Bussiness
office@lgservices.sk
(+421) 908 073 205
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava

Dobrovoľnou dražbou je verejné konanie, ktorého účelom je prechod vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby, konané na základe návrhu navrhovateľa – bytového družstva, záložného veriteľa, správcu úpadcu, pri ktorom sa licitátor obracia na vopred neurčený okruh osôb prítomných na vopred určenom mieste s výzvou na podávanie ponúk a pri ktorom na osobu, ktorá urobí najvyššiu ponuku, prejde príklepom licitátora vlastnícke alebo iné právo k predmetu dražby.

VÝHODY spolupráce s dražobnou spoločnosťou LG Services, s.r.o.:

  • rýchlejšie vymoženie nedoplatkov (úhrad) spojených s užívaním bytových alebo nebytových priestorov bez nutnosti súdneho konania;
  • nadštandardný servis zahrňujúci individuálne právne posúdenie (právne služby) každého prípadu;
  • rýchle a efektívne zabezpečenie celého procesu dobrovoľnej dražby;
  • prenesenie zodpovednosti na dražobníka;
  • zabezpečenie kvalitných znaleckých posudkov;
  • prístup k informáciám o priebehu dražby spojený s fotodokumentáciou;
  • profesionálny a flexibilný prístup k jednotlivým prípadom;
  • proces dražby organizovaný osobami s dlhoročnými skúsenosťami a vysokým odborným vzdelaním

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s dražobnou spoločnosťou LG Services, s.r.o. nás neváhajte kontaktovať za účelom osobného stretnutia, na ktorom si môžeme dohodnúť prípadné podmienky spolupráce.